Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excm. i Mgfc. Sr. Antoni Giró

El Excm. i Mgfc. Sr. Antoni Giró, Rector Universidad Politécnica de Cataluña, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Rector UPC Universitat Politècnica de Catalunya

gener 2008

És per a mi un gran honor retrobar-me amb l'Institut Guttmann i veure com aquest institut universitari que va néixer quan jo era Director General d'Universitats, està assolint un gran nivell de recerca. La satisfacció augmenta en veure que ara la UPC col·labora activament amb molts dels seus projectes de recerca. Que sigui per molts anys i moltes felicitats.