Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excm. Sr. Avet Adonts

Ambaixador de la República d'Armenia a Espanya

juliol 2016

Admiro tot el que esteu fent, com desenvolupeu l'agenda i com implementeu tot això.  

Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de visitar-vos. 

Amb tots els meus respectes,